Afvalverzamelaars voor batterijen en AEEA

Afvalverzamelaar voor batterijen
Tot ons gamma behoren ook de efficiënte en praktische afvalverzamelaars voor batterijen. Samen met de afvalverzamelaars voor papier, restafval en bekers is de afvalverzamelaar voor batterijen een essentieel sorteerelement, vooral voor dit gevoelige type afval.

Om het sorteren van dit soort afval zo goed mogelijk te kunnen beheren en dus actief bij te dragen tot de bescherming van het milieu, bieden wij afvalverzamelaars voor batterijen aan die u makkelijk kunt integreren in uw bedrijfsomgeving. Ze zijn niet alleen gebruiksvriendelijk maar ook vlot hanteerbaar voor de schoonmaakbedrijven of voor de personen die instaan voor de ophaling van de afvalverzamelaars.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
De afgedankte elektrische en elektronische apparaten of AEEA maken deel uit van het afval waarvoor een bijzondere verwerking vereist is om het te kunnen recyclen. Ze zijn namelijk moeilijker te beheren dan andere soorten afval, zoals papier. Tot deze categorie behoren onder meer batterijen, inktpatronen, computers, monitors, televisietoestellen en kleine elektrische huishoudapparatuur.

Het recyclen van dit type afval blijft wereldwijd een grote uitdaging.