Waarom is papierrecycling een belangrijke uitdaging voor het bedrijf?

Recycling ok kantoor is onbetwistbaar een goede zaak voor het milieu, maar het heeft ook positieve effecten op economisch gebied.

Volgens de  opiniepeiling « bedrijven getuigen » die in 2011 gevoerd werd door ADEME (dienst voor milieu en energiebesparing) bij 50 bedrijven, verschillend qua grootte, aantal werknemers en uit  verschillende sectoren, werd ongeveer 1,5 miljoen euro bespaard na éen jaar afvalscheiding in de werkomgeving. De cijfers speken voor zichzelf.

De scheiding van papier alleen is op zich al een bewijs dat recycling onontbeerlijk is voor het milieubehoud. Jammer genoeg wordt er nog teveel nutteloos uitgeprint, ondanks de boodschap onderaan de mail. Mensen lezen liever de tekst op papier dan op het scherm. Nog volgens ADAME gebruikt elke werknemer jaarlijks tussen 70 en 85 kg papier, ongeveer 3 pakken.

Driekwart van alle kantoorafval wordt ingenomen door papier. In een bedrijf met ongeveer 100 werknemers wordt jaarlijks tussen 10.000 en 25.000€ uitgegeven aan papier voor intern gebruik, met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld inktcassettes voor de printers en hun onderhoud.

Het is dus overduidelijk dat de kosten voor het opstellen van een papierrecyclingsysteem (20 à 40€ per jaar en per werknemer volgens ADAME) grotendeels gecompenseerd worden door de besparingen : minder papier aan te kopen, minder toners voor de printers, goedkoper onderhoud, enz…Dankzij deze positive gevolgen, zowel voor het milieu als voor het imago van de bedrijven, loont het dus echt de moeite om afval te scheiden op de werkvloer.