Hoe wordt keuken- en zaalafval het best gesorteerd in de horeca?

In de horeca gebeurt de productie van bioafval voornamelijk in twee fases : tijdens de voorbereiding van de maaltijden et bij het ophalen van de resten. Bij de bereiding wordt de bioafval gesorteerd in de keuken. Dit verloopt vlot, alleen moet men in kleine ruimtes  voldoende plaats kunnen vrijmaken voor het plaatsen van een bijkomende afvalbak. Het bijlangrijkste blijft goede gewoontes aan te kweken zodat de afvalscheiding optimaal verloopt.

In een self-service kan het sorteren op verschillende manieren uitgevoerd worden, zonder meer werkdruk voor de afwasdienst. De klanten kunnen bijvoorbeerd zelf gaan sorteren en hun dienblad maximaal afruimen. Deze optie hangt natuurlijk af van de beschibare ruimte, maar in het algemeen gaat het over een gedeeltelijke scheiding met éen vuilnisbak ofwel met twee bakken. In elk geval is dit een uitstekende en efficiënte oplossing

Er zijn relatief weinig knelpunten bij afvalscheiding in de zaal met tafelbediening. Er moet vooral gelet worden om verpakkingen te scheiden van bioafval, wanneer de afgeruimde borden terug in de keuken belanden. Het gaat meestal om kaas of dessert, het is dus best vooraf te weten of het gerecht verpakt opgediend is of niet, zodat alles in de juiste vuinisbak terecht komt.

Laat ons samenvatten : afvalscheiding in een restaurant verloopt succesvol wanneer de best aangepaste oplossingen uitgevoerd worden, maar ook op voorwaarde dat de juiste handelingen en goede gewoontes toegepast worden.