Horeca en selectieve afvalinzameling : waarmee je rekening moet houden

Selectieve afvalscheiding opstarten in een catering bedrijf loopt niet van een leien dakje. Eerst en vooral moeten de verschillende knelpunten op een rijtje gezet worden om zo de doeltreffendheid van het systeem na te gaan. Het gaat zowel over hygiëne, als over de aard van de geproduceerde bioafval, de locatie, maar ook hoeveel tijd het beheer van bioafval inneemt, alsook de eisen van de dienstverlener voor de inzameling.

He is dus belangrijk bepaalde regels toe te passen, die doorgaans uitgaan van de HACCP methode (Hazard Analysis Critical Control Point). De bedoeling is dat de afvalinzameling in gesloten kringloop gebeurt, aan de hand van hermetisch afgesloten materiaal en bakken, zoals bijvoorbeeld de vuilnisbakken met voetopening. De HACCP methode betekent ook dat er een apart inzamelingcircuit moet geïnstalleerd worden, dat in geen enkel geval in contact mag komen met de omloop van voedselresten. Daarnaast is het ten zeerste aangeraden de die bakken bestemd zijn voor de scheiding van bioresten dagelijks te ontsmetten.

Maar daarbij eindigt het nog niet. Verder is het van uiterst belang om rekening te houden met het vochtgehalte en de hogere densiteit van bioafval tegenover gemengd afval. Om het gebruik ervan te vergemakkelijken moeten de sorteerbakken hermetisch afgesloten zijn en beschikken over een aangepast volume. Volgens ADAME (dienst voor milieu en energiebesparing),kan 240 liter bioafval gemiddeld meer dan 140 kg wegen.

Er moet ook voldoende ruimte beschikbaar zijn voor het sorteren van bioafval en dat moet in rekening gebracht worden bij de organisatie van de bedieningen, zowel bij het voorbereiden van de maaltijden als bij de terugkeer uit de zaal. Dit is zeker belangrijk in geval van kleine werklokalen. Ook de tijdroof mag niet uit het oog verloren worden, namelijk bij grootkeukens, waar het terugbrengen van talrijke dienbladen geen tijd overlaat aan het personeel belast met de afruim om juist te sorteren. Er bestaan oplossingen, zoals sorteertafels, die de verbruiker toelaten zijn steentje bij te dragen tot het ecologisch initiatief van het restaurant.