Horeca : waarom en hoe je bioafval verminderen?

Selectief sorteren in de horeca sector is voortaan verplicht voor instellingen die jaarlijks vanaf 10 ton verwerken, dat is 230 maaltijden per dag. Meer en meer horecabedrijven moeten nu hun bioafval beperken, dat is het biologisch afbreekbaar afval afkomstig van dieren of planten, bestaande uit eetresten of groentenschillen, Ingeval ze dit niet doen riskeren ze een boete van 75.000€ en 2 jaar celstraf  en geven ze bovendien een slecht beeld van de betroffen restaurants. Dit stemt even tot nadenken, zowel vanuit een ecologisch als een financieel oogpunt

De stap naar selectief scheiden in een restaurant is vooral een kwestie van gezond verstand, maar je instelling moet natuurlijk ook de best aangepaste oplossingen vinden

In elk restaurant gebeurt de productie van bioafval hoofdzakelijk op twee tijdstippen, te beginnen bij de bereiding van de maaltijden. Het is dus aan te raden bijkomende bakken te plaatsen aan de verschillende bereidingspunten, zodat het personeel vanaf het begin de juiste reflexen aanleert. Opgepast, de stockage moet beperkt blijven tot enkele uren.  Teneinde de opstart van afvalscheiding in catering te vergemakkelijken, kan de opslag in de verschillende bakken de HACCP methode volgen (letterlijk « Hazard Analysis Critical Control Point »), die de kenmerkende gevaren in verband met voedselveiligheid identificeert.

Een tweede fase in afvalbeheer betreft het einde van de maaltijd. Het sorteren kan beginnen wanneer de tafels afgeruimd zijn  en men de de maaltijdresten gerecupereerd heeft. Zelfs indien het merendeel van het afval biologisch afbreekbaar is, zoals eetresten of papieren servetten, moet er toch opgelet worden op sommige verpakkingen, ondermeer deze van ketchup of mayonnaise.

De reductie van bioafval kan ook gebeuren door « doggy bags » ter beschikking te stellen van de klanten. Het is niet verplicht, maar wel aangeraden in de meeste gevallen, aangezien dit de klanten de kans geeft de resten van hun maaltijd mee te nemen en zo voedselverspilling tegen te gaan..