Bedrijven : de juiste vuilnisbak kiezen voor selectieve afvalinzameling zodat het kantoor er groen en fris uitziet

U hebt de beslissing genomen om over te gaan tot selectieve afvalscheiding in uw bedrijf, maar er zijn een paar obstakels en u stelt zich bijvoorbeeld vragen over de keuze van de afvalbakken. Ze bestaan in verschillende soorten, volumes en toepassingen. Eens u de reële behoeftes van uw bedrijf hebt omlijnd, kan u de verschillende types vuilnisbakken beginnen bestuderen. In dit artikel vindt u een beknopt verslag over een waaier van oplossingen die u kan vinden voor uw bedrijf. Er bestaan meerdere mogelijkheden die invoerbaar zijn in uw bedrijf en ook de betrokkenheid van uw werknemers bevorderen. Een voorbeeld : de prullenmand, meestal niet zo verschillend van alle andere manden, biedt de mogelijkheid om compartimenten te voorzien, zodat afval gescheiden kan worden. Green Office is ervan overtuigd dat uw medewerkers het spel moeten meespelen en daarom hebben onze vuilnisbakken een uniek design en bestaan ze in attractieve kleuren. Al onze schoonmaakbedrijven bevelen onze vuilnisbakken aan, ze zijn gemakkelijk te gebruiken en  efficiënt.

U kan ook opteren voor de installatie van sorteerpunten voor vrijwillige inzameling, hetgeen heden beschouwd wordt als de meest efficiiënte en economische oplossing voor recycling op de werkvloer. De cijfers bewijzen het, de sorteerkwaliteit benadert niet alleen 100%, ook de beheerkosten van afval dalen met bijna 20%. Green Office brengt aantrekkelijke en efficiënte producten op de markt, best aangepast aan de cultuur en werkruimte van uw bedrijf. Bonus : u kan het sorteerpunt laten aanpassen aan de kleuren van het bedrijf of er uw eigen opschriften op laten plaatsen. Een flinke boost voor de motivatie van uw medewerkers.