Hoe kiest u de beste oplossing om afval te sorteren op de werkvloer?

overmatig gebruikt door de werknemers. Selectief sorteren op het werk is een eerste stap om uw bedrijf duurzamer te maken. Daarbij bespaart u ook op de kosten van storten, u draagt bij tot het behouden van bossen en wouden, of u volgt gewoonweg de wet, dat zijn goede redenen om selectief te sorteren in uw bedrijf. Welke oplossing is de beste keuze?

Hiermee moet u natuurlijk rekening houden : soort afval, omvang en ligging van uw bedrijf, capaciteit van opslagzones, implicatie van uw medewerkers, bereikbaarheid van de afnamepunten… Analyseer uw eigen situatie en zoek oplossingen die het best bij uw bedrijf passen.

Hoe kiest u de beste manier om selectieve afvalinzameling op de werkplek in te voeren?  Welke zijn uw behoeftes en die van uw medewerkers? Zoek eerst een geschikte plaats voor de afvalcontainers, elke container verschilt naargelang de afvalinhoud en moet op een specifiek punt geplaatst worden. Een papiermand heeft slechts 2 bakken nodig, éen voor papier en éen voor plastic, terwijl een afvalbak in de pauzeruimte over een bijkomende bak voor restafval moet beschikken.

Opgepast, ga eerst na welk soort afval behandeld moet worden vooraleer voor de gepaste oplossing te kiezen. Hoe functionneert uw bedrijf, welk soort afval wordt er geproduceerd? Op sommige kantoorruimtes worden enkel papier en plastic gebruikt, in andere werkomgevingen zijn ook bijkomende bakken en containers noodzakelijk omdat er organische resten geproduceerd worden, ofwel inktcassettes of batterijen gegebruikt worden.

Vergeet ook niet het aantal werknemers en hun werkomgeving in acht te nemen. Een klein kantoor heeft niet dezelfde criteria als een open space. Het volume van de afvalcontainers moet dus aangepast worden aan elke ruimte en er moet ook rekening worden gehouden met de frekwentie van het poetswerk.