Welke anti-afval decreten zijn toepasbaar op restauranten?

Volgens  ADEME is de horeca sector een van de grootste producteurs van bioafval, met meer dan 7 milliard maaltijden geserveerd per jaar. Als gevolg daarvan wordt 900 000 ton bioafval geproduceerd : voedsel met verstreken verbruiksdatum, voorbereidingsafval, tafelresten…De grootkeukens (school, sociaal, ziekenhuis) produceren jaarlijks een volume van 500 0O ton afval, 400 000 ton bioafval per jaar meer dan in de commerciële sector, met een gemiddelde van 15 tot 16 ton per grootkeuken. De commerciële catering produceert ongeveer 9 ton per instelling. Het is duidelijk dat de inzameling en revalorisatie van bioafval een uitgesproken prioriteit vormen binnen het nationaal politiek beleid

Dankzij de wet Grenelle 2, is het selectief sorteren verplichtend sinds juli 2010 voor de meeste restaurants. Maar het is enkel sinds 1 januari 2016 dat deze wet op een groter aantal restaurants van toepassing is, aangezien nu ook instellingen in acht worden genomen die minimum 10 ton bioafval per jaar produceren, wat overeenstemt met ongeveer 230 maaltijden per dag. Dit is een grote vooruitgang tegenover 2012, wanneer de wet enkel toepasbaar was op restaurants die de drempel van jaarlijks 120 ton overschreden. Het niet-navolgen van deze maatregel kan een boete van 75 000€ teweegbrengen en 2 jaar celstraf.

Het is niet verplicht, maar restauranthouders kunnen een systeem van «doggy bag » invoeren. Dit initiatief, warm aanbevolen door de Beroepsvereniging Horeca en Industrie, geeft de klanten de mogelijkheid de resten van hun maaltijd mee te nemen en zo hun bijdrage te leveren tot de beperking van voedselverspilling en bioafval. Onze Britse Buren zijn reeds goed vertrouwd met dit concept, maar de Fransen hebben daar wat moeite mee. Volgens L’Express gooien de Fransen jaarlijks 20kg voedsel weg, terwijl er bij elke maaltijd in een restaurant tussen 210 en 230 gr verloren gaan.